Acte necesare pentru întocmirea unui RCA

Persoane fizice: carte de indentitate sau B.I. proprietar , certificatul de înmatriculare sau C.I.V autovehicul (opțional polița RCA veche). În cazul în care se schimbă proprietarul autovehiculului este necesară o copie după contractul de vânzare-cumpărare sau factură.

Persoane juridice: datele de pe C.U.I. firmă sau copie xerox , certificatul de înmatriculare sau C.I.V autovehicul (opțional polița RCA veche). În cazul în care se schimbă proprietarul autovehiculului este necesară o copie după contractul de vânzare-cumpărare sau factură.

Pensionari: cupon pensie proprietar cu data recentă, carte de identitate sau B.I. proprietar , certificatul de înmatriculare sau C.I.V autovehicul (opțional polița RCA veche). În cazul în  care se schimbă proprietarul autovehiculului este necesară o copie după contractul de vânzare-cumpărare sau factură.

Autovehiculele noi sau din import : Dovadă de circulație provizorie sau C.I.V autovehicul, contractul de vânzare-cumpărare sau factură, C.I. / B.I. proprietar nou, alte date ale autovehiculului în cazul în care acestea lipsesc.