Înmatricularea îți dă batai de cap?

Mergi La Andreea și în maxim 5 zile vei avea înmatricularea efectuată!

Servicii oferite de compania noastră

 • Incheiem orice tip de asigurare
 • Efectuam traduceri legalizate
 • Intocmim dosarul pentru inmatriculare provizorie (numere rosii)
 • Intocmim dosarul pentru inmatriculare definitiva
 • Intocmim dosarul pentru radiere din circulatie si radiere fiscala
 • Intocmim dosarul pentru impunere fiscala
 • Intocmim dosarul pentru adeverinta ANAF taxa auto
 • Eliberam Bonus Claim (pentru discount la asigurarile auto din UK)
 • Programari RAR
 • Verificare veridicitate asigurare pe Bulgaria, Italia, UK, Romania
 • Consultanta gratuita
asigurari Vaslui

Dovada existenței unui drept de folosință al terenului/garajului, etc (ex. act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere).

Da. Cererea va fi adresată serviciului unde figurează înmatriculat autovehicului și va fi însoțită de dovada de plată a contravalori noii plăcute (plata poate fi efectuată și la ghiseu, numerar) , actul de identitate original și copie. In cazul persoanelor juridice se vor depune, în plus, certificatul de înregistrare la Registrul Comertului si împuternicire reprezentant legal/ delegație. Nu este necesară programare online.

Radierea se efectuează de către autoritatea care a efectuat înmatricularea pe baza depunerii certificatului de înmatriculare, a plăcilor cu număr de înmatriculare, cărții de identitatea vehiculului, certificatului de atestare fiscală și a documentelor care atestă faptul că autovehiculul a fost scos definitiv din România (document străin vamal de import, document vamal românesc de export, document de înmatriculare în străinătate/alte înscrisuri oficiale din care să rezulte exportul sau înmatricularea în străinătate).

Se poate da curs radierii și fără cartea de identitate a vehiculului, certificatului de înmatriculare și plăci, dacă se face dovada că acestea au fost reținute de autoritățile străine.

La înstrăinarea unui vehicul, instituția noastră nu poate înscrie din oficiu datele noului proprietar în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Din acest motiv, persoana care înstrăinează trebuie să se adreseze organului fiscal competent (Direcția de Impozie și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local), în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale, precum și pentru notificarea instituției noastre cu privire la înstrăinarea vehiculului în scopul înscrierii de mențiuni în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Aceste mențiuni sunt vizibile pentru autoritățile statului care au competențe privind aplicarea de sancțiuni contravenționale. După maxim 90 de zile de la transmiterea notificării de către organul fiscal, înmatricularea vehiculului se suspendă.

Măsura suspendării înmatriculării nu este echivalentă cu radierea din circulație a vehiculului, însă punerea în circulație a unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, constituie contravenție și se sancționează potrivit legii. D.R.P.C.I.V. nu poate înscrie mențiunile de înstrăinare la solicitarea fostului proprietar al vehiculului. De asemenea, instituția noastră nu poate radia din circulație un vehicul ca urmare a faptului că acesta a fost înstrăinat. Totodată, atunci când vehiculul a fost înstrăinat fără a se întocmi un contract, transferul dreptului de proprietate va putea fi constatat numai de instanța de judecată.

Baza legală: art. 11 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 1 pct. 10 și 11 ale Legii nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 8, 24 și 25 din O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Da, aveți posibilitatea de a solicita păstrarea numărului de înmatriculare a autoturismului pe care doriți să-l înstrăinați, cu condiția achitării taxei în valoare de 30 lei la ghișeele de înmatriculări, înainte de solicitarea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate de către noul proprietar.

Solicitarea înscrierii acesteia în evidențele autorității competente se face în baza depunerii următoarelor documente: a) cererea solicitantului b) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și copie, c) dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare - 30 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

In cazul autovehiculelor înmatriculate în România nu mai este necesară prezentarea certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Român.

Ai mai multe întrebări?

Contactează-ne și discută cu un reprezentant al companiei noastre!

Parteneri