Termeni si conditii de utilizare a platformei RCAVaslui.RO

Obligaţiile utilizatorilor

(1) Utilizatorii soluţiilor informatice sunt responsabili, la înaintarea ofertei/încheierea contractului de asigurare, pentru toate erorile, greşelile şi omisiunile care le sunt imputabile, înregistrate din utilizarea serviciului de asigurare.

(2) Intermediarii, în calitate de utilizatori ai soluţiilor informatice care permit realizarea deoferte comparative pentru minimum două contracte de asigurare, iau în calcul cel puţin elementele de comparaţie enumerate la lit. D din anexa nr. 20. N19/2018

(3) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, potenţialii clienţi în calitate de utilizatori bifează o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte cel puţin următoarele:

a) că au cel puţin 18 ani împliniţi;

b) că au completat şi au înţeles DNT;

c) că datele şi informaţiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii.

(4) Fereastra de bifare a declaraţiei pe propria răspundere se închide, iar comanda sau emiterea unei poliţe de asigurare se procesează cu condiţia îndeplinirii cerinţelor menţionate la alin. (3).

(5) Pentru validarea datelor, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare folosesc orice mijloace de probă, aceştia având totodată obligaţia înregistrării şi stocării acestora pe o perioadă de minimum un an suplimentar faţă de perioada asigurată.

(6) Ofertele finalizate cu emiterea contractului/poliţelor de asigurare prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare se înregistrează automat în softwareui de gestiune şi evidenţă al entităţilor emitente prevăzute la art. 50 alin. (2), în mod securizat prin mecanisme de asigurare a nerepudierii înregistrării.